Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Rüyada Sayı Görmek

Rüyada sayı görmek farklı farklı anlamlara gelebilir. Her rakamın farklı bir anlamı vardır. Bazı yorumcular tek rakamlar için üzüntü, keder, kötülüğe yorumlarken çift rakamları ise hayra, berekete, güzelliğe işaret edilir. Sayılar tek tek yorumlanacak olursa;Rüyada 1 sayısını görmek, Hayırlı, bereketli, mübarek işler anlamına...

Tam Kare Sayılar

Tam kare sayılar, Tam kare, kare kökü bir sayma sayısı olan pozitif tam sayılara denilmektedir. Diğer bir söyleyişle, karesi alınan sayma sayılarının sonucu tam kare olmaktadır. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. İlk tam sayı karelere örneklerden bazılarıdır.Bir tam karenin karekökü her zaman pozitif bir tam sayıdır, değişmez. 0 aynı zama...

Sayı

Sayı, birçokluğu bahsetmek amaçlı kullanılan soyut birimdir. Ama çağdaş matematikte çoğalış büyüklük belirtmediği takdirde ananesel sayıların farklı özelliklerine alternatif özellikler taşıyan nesnelere de sayı denmesi adettendir. Sayıları sözlü olmayan olarak da göstermek amaçlı rakamlar kullanılmaktadır.Gerçe...

Tam Sayılar

Tam SayılarMatematikte Z harfi ile ifade edilen ve doğal sayılar diğer adı ile tam sayılar ve negatif sayıların birleşmesi ile oluşan kümeye verilen addır. Tam sayılar kesir içermez yani 8,6 şeklinde bir tam sayı yoktur. Tam sayıların Z harfi ile ifade edilmesinin nedeni Almanca bir terim olmasıdır. Tam sayılar küme...

Tek Sayılar

Tek SayılarTam sayı çeşitleri ikiye ayrılırlarÇift SayılarTek SayılarÇift Sayılar: n bir tam sayı olmak üzere 2n genel ifadesiyle belirtilen tam sayılara çift sayı denir.Diğer bir deyişle; 2 ile bölündüğünde kalanı 0 olan ta...

Reel Sayılar

Reel Sayılar; Matematikte reel sayılar ya da diğer adıyla gerçek sayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesinin standart olan uzunluğuna göre bütünlenmesi ile elde edilen kümeye denir. Reel sayılar kümesi " R " ile gösterilmektedir.Her oranlı sayı veya rasyonel sayı bir gerçek sayı olmaktadır ve virgülden sonra gruplar ...

Köklü Sayılar

Köklü Sayılar: n, 1'den büyük bir doğal sayı olmak üzere x üzeri n eşittir a denklemini sağlayan x sayısına a'nın n. Dereceden kökü olarak bilinir. Köklü sayıların daha iyi yapılması için üslü sayıları çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekir.Köklü sayılar dört işlemToplama-Çıkarma işlemi: Köklü sayılar...

Devirli Ondalık Sayılar

Devirli ondalık sayılar, devirli ondalık sayı, bir ondalık sayıdaki sonsuza kadar tekrarlanan rakam ya da rakamlar olduğundaki sayıdır. Yani hesap makinesiyle 1 sayısını 2'ye böldüğünüzde, sonuç her zaman 0,5 sayısını verir. Fakat her zaman bulunan bu sonuç net bir rakam vermez. 1 sayısını 2 sayısına değil de 3 sayısına böldüğünüzde, bu sefe...

Çift Sayılar

Çift Sayılar, İçinde 0, 2, 4, 6, 8 bulunan sayılara çift sayılar denir. Çift sayılar kümesi 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 rakamlarından oluşur. Çift sayılar 2n olarak ifade edilir.Çift sayılarda toplama çift + çift: çift olarak yapılır. Örneğin 2 + 2: 4 şeklinde yapılır. Bölme işlemi ise çift / çift: çift olarak yapılır. Örne...

Asal Sayılar

Asal SayılarAsal Sayı Nedir?Sadece bir ve kendine bölünebilen birden büyük sayılar asal sayılardır. Sadece kendine bölünen pozitif sayılar olarak da tanımlayabiliriz. En küçük asal sayı ikidir. İkiden başka çift asal sayı yoktur çünkü, diğer çift sayıların hepsi 2'ye bölündüğü için asal sayı olamazla...

İngilizce Sayılar

İngilizce Sayılar, İngilizce öğrenmede ilk aşamalardan biri de sayılardır. Sayıları sırasıyla öğrenelim. İlk olarak 0 ile 20 arasını öğrenmeli ardından onar onar saymayı öğrenmelisiniz. Arada kalan sayıklar ise onar saymayı öğrendikten sonra daha basit olacaktır.SayılarSıfır: z...

Sayma Sayıları

Sayma Sayıları; Bir matematik terimidir. Sayma sayıları 1'den sonsuza kadar olan sayılara denir. Sayılar günlük yaşamımızda çok işimize yarar. Mesela matematikte, alışverişte, bir şeyleri sayman gerektiğinde hep sayma sayılarını kullanırız. Sayma sayıları yazı olarak da önümüze çıkar. Mesela fabrika, market, okul, muhasebe, oyunlarda, k...

Kareköklü Sayılar

Kareköklü Sayılar; Köklü Sayı, üssü reel olan herhangi bir sayının kök içine alınıp gösterilmesi işlemine denir. Her üslü sayı bir köklü sayıya dönüşebilirken, bu durum üssü olan sayılarda genellikle kullanılamaz ancak herhangi bir a sayısının, a üssü 1 Şeklinde yazılması √ a üssünün 1 şeklinde yazılmasıyla aynı anlama gelebilmektedir....

Tek ve Çift Sayılar

Tek ve Çift sayılar, Matematikte tam sayıların tek veya çift olma durumuna Parite denir. Şimdi öncelikle bilmemiz gereken bir kısaltma olan 'Z' işaretinin anlamı tam sayılardır. Tam sayılar sayı çizelgesindeki kesirli veya virgüllü sayıların dışındaki 1,2,3 gibi sayılardır. Tek ve çift sayılar toplamı = Z'dir. Çift sayılar = (. -4,-2,...

Doğal Sayılar

Doğal SayılarDoğal sayılar negatif değer almazlar. 0,1,2,3,4,5,6,7,8. Şeklinde oluşan tam sayılardır. Bazı kaynaklar, 0 sayısının doğal sayı olduğunu tanımlamaz. Bu yüzden günümüzde hala doğal sayı olup olmadığı tartışma konusudur. Matematiğin öteki dallarında problem hangi durumda daha kolay ifade edilecek ise doğa...

Rasyonel Sayılar

Rasyonel Sayılar, a, b tam sayı ve b eşit değil 0 olmak üzere, a/b ifadesine rasyonel sayı denir. Rasyonel sayılar Q şeklinde gösterilir. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Ondalık kesirler ve devirli ondalık açılımlar birer rasyonel sayılardır.Rasyonel Sayılarda Dört İşlem1. Toplama İşlemi: P...

Ardışık Sayılar

Ardışık Sayılar: Belli bir kurala göre art arda gelen sayılara ardışık sayılar denir.Ardışık tam sayılar:.-3,-2,-1,0,1,2,3. Gibi sayılar Ardışık tam sayılardır.Ardışık çift tam sayılar:.-6,-4,-2,0,2,4,6. Gibi sayılar Ardışık çift tam sayılardır.Ardışık tek tam sayılar:.-5,-3,-1,1,3,5. Gibi ...

Ondalık Sayılar

Ondalık Sayılar; Ondalık işareti, ondalık sayı sisteminde olan bir tam sayı ile sayının kesirli kısmı arasındaki sınırı belirleyen işarete verilen isimdir. Türkiye'de ondalık işareti olarak virgül kullanılmaktadır.Ondalık işaretinin kullanılması henüz M. Ö. 18. Yüzyılda Sümerlerle birlikte kullanılmış olan kademeli sayı s...

Üslü Sayılar

Üslü sayılar, matematik alanında oldukça önemlidir. Öğrenciler üslü sayıları ve özelliklerini öğrenmelidir.A reel bir sayı, n ise pozitif tam sayı olduğu zaman, n tane sayısının çarpımının sonucu üslü sayıyı verir. Burada a üslü sayının tabanını, n ise üslü sayının üssünü ifade eder.Üslü sayıları...

Karmaşık Sayılar

Karmaşık sayılar, a ve b gerçel olan sayılar ve i ve l'nin karekökü olarak a+ib olarak yazılabilen sayılardır. Burada çoğunlukla A, karmaşık sayının kendi gerçel kısmını b, ise sanal kısmını meydana getirmektedir. Genel olarak a+ib ile c+id şeklinde verilmiş olan karmaşık sayının özellikle gerçel ve sanal olan parçaları ayrı şekilde bir...

 

Rüyada Sayı Görmek
Tam Kare Sayılar
Sayı
Tam Sayılar
Tek Sayılar
Reel Sayılar
Köklü Sayılar
Devirli Ondalık Sayılar
Çift Sayılar
Asal Sayılar
İngilizce Sayılar
Sayma Sayıları
Kareköklü Sayılar
Tek ve Çift Sayılar
Doğal Sayılar
Rasyonel Sayılar
Ardışık Sayılar
Ondalık Sayılar
Üslü Sayılar
Karmaşık Sayılar
Popüler İçerik
Rüyada Sayı Görmek
Rüyada Sayı Görmek
Rüyada sayı görmek farklı farklı anlamlara gelebilir. Her rakamın farklı bir anlamı vardır. Bazı yorumcular tek rakamlar için üzüntü, keder, kötülüğe...
Tam Kare Sayılar
Tam Kare Sayılar
Tam kare sayılar, Tam kare, kare kökü bir sayma sayısı olan pozitif tam sayılara denilmektedir. Diğer bir söyleyişle, karesi alınan sayma sayılarının ...
Sayı
Sayı
Sayı, bir çokluğu bahsetmek amaçlı kullanılan soyut birimdir. Ama çağdaş matematikte çoğalış büyüklük belirtmediği takdirde ananesel sayıların farklı ...
Tam Sayılar
Tam Sayılar
Tam SayılarMatematikte Z harfi ile ifade edilen ve doğal sayılar diğer adı ile tam sayılar ve negatif sayıların birleşmesi ile oluşan kümeye verilen a...
Tek Sayılar
Tek Sayılar
Tek Sayılar Tam sayı çeşitleri ikiye ayrılırlarÇift SayılarTek SayılarÇift Sayılar : n bir tam sayı olmak üzere 2n genel ifadesiyle belirtilen tam say...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Rüyada Sayı Görmek
Tam Kare Sayılar
Sayı
Tam Sayılar
Tek Sayılar
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024